Tilbage

Turismeomsætning på 128 mia. kr.
skaber 161.000 job

Med et samlet forbrug på 128 milliarder kroner står turisterne i Danmark for en vigtig del af den danske samfundsøkonomi. Turismeforbruget bidrager til 4,6 procent af de samlede eksportindtægter og skaber 161.000 arbejdspladser i hele Danmark.

Den samlede turismeomsætning i 2017 var 128 milliarder kroner. Dermed er omsætningen 28 milliarder højere end i 2014, hvor den blev opgjort til cirka 100 milliarder kroner.

En væsentlig årsag til den markante fremgang er, at turisterne har øget deres forbrug på ferien. Ifølge VisitDenmarks store landsdækkende turistundersøgelse er de udenlandske ferieturisters døgnforbrug i gennemsnit steget med 58 procent fra 2014 til 2017, nemlig fra 616 kroner til 971 kroner.

Ud over et øget forbrug har VisitDenmark som noget nyt indregnet forbruget fra turister, der benytter deleøkonomiske overnatningsformer, i det samlede omsætningstal. I 2017 brugte disse turister 5,3 milliarder kroner.

Også rekordhøje overnatningstal i perioden har været med til at løfte det samlede turismeforbrug i Danmark.

Turismeomsætningen udregnes forskudt af overnatningstallene som satellitregnskab i overensstemmelse med nationalregnskabet. Derfor er der endnu ikke tal for 2018.

Turisme er også et eksporterhverv

Turismeomsætningen i Danmark er udtryk for danske og udenlandske turisters (inkl. forretningsrejsende) køb af varer og tjenesteydelser under deres ophold i Danmark.

I omsætningen er indregnet forbruget fra både de turister, som overnatter på hoteller, feriehuse, vandrerhjem og andre kommercielle overnatningsformer, og for de turister som overnatter i eget feriehus, besøger venner og familie eller er på endagsophold i Danmark og dermed ikke betaler for deres overnatning.

De udenlandske turisters forbrug udgjorde 54,8 milliarder kroner svarende til 43 procent af den samlede omsætning, mens de danske turisters forbrug var 73,2 milliarder kroner svarende til 57 procent. Turister på de kommercielle overnatningsformer brugte 74,2 milliarder kroner, og turister uden betalt overnatning brugte 53,9 milliarder kroner.

De udenlandske turisters forbrug er et udtryk for turismens eksportindtægter, og forbruget svarer til 4,8 procent af den samlede danske eksport til udlandet.

For de udenlandske turister er kommercielle overnatningsformer som lejet feriehus og hoteller vigtigst. Omvendt forholder det sig for de danske turister, som lægger flere penge i forbindelse med endagsture, overnatning i eget feriehus eller hos familie og venner end, hvad de bruger på de traditionelle betalte overnatningsformer.

Af de udenlandske turisters forbrug stod tyskerne for 15,2 milliarder eksportkroner eller 28 procent. Også turister fra nabolandene Norge og Sverige bidrog pænt med forbrug på hhv. 8,1 og 7,4 milliarder kroner eller 15 og 14 procent. Storbritannien, USA, Holland, Frankrig, Italien og Kina kommer de følgende pladser med turismeforbrug i Danmark på mellem 900 millioner og 3,6 milliarder kroner.

Fordeles turisternes forbrug på forretningsområder, står kyst- og naturturismen for 48 procent og en omsætning på 61,6 mia. kr. Dermed er kyst- og naturturismen det største forretningsområde i dansk turisme. Storbyturismens omsætning er 32,9 milliarder kroner og erhvervsturismen har en omsætning på 33,5 milliarder kroner. Dermed bidrager begge forretningsområder med hver 26 procent.

Turismen skaber mange arbejdspladser

Det samlede turismeforbrug afleder i alt 161.000 arbejdspladser målt som årsværk og står for cirka 5,6 procent af den samlede beskæftigelse i Danmark i 2017.

De turismeafledte job går på tværs af mange brancher og er vigtige i lokaløkonomien rundt omkring i landet.

Ud over arbejdspladser afleder turismeforbruget også et skatteprovenu på 45,5 milliarder kroner, hvoraf moms udgør cirka halvdelen og kommuneskatter står for 10 procent.

Metode: Hvordan udregnes turismeforbruget?

VisitDenmark udregner turismeforbruget ud fra de internationale standarder, som UNWTO (FN’s verdensturismeorganisation), OECD og Eurostat sætter til et turismesatellitregnskab (TSA).

Satellitregnskabet er udviklet af FN og måler størrelsen af økonomiske sektorer, der ikke direkte kan aflæses i nationalregnskabet. Turismen hører til denne kategori, idet turisternes køb varer og tjenesteydelser går på tværs af mange forskellige brancher, og derfor ikke direkte kan følges i nationalregnskabet.

Til at beregne de samfundsøkonomiske effekter i form af beskæftigelse mv. anvender VisitDenmark den økonomiske model LINE, som er drevet af Center for Regional- og Turismeforskning.

VisitDenmark offentliggør det nye turismesatellitregnskab i maj 2019, hvorefter det kan hentes på www.visitdenmark.dk